browser icon
Używasz niezabezpieczonej wersji przeglądarki internetowej . Należy zaktualizować przeglądarkę!
Korzystanie z przestarzałej przeglądarki sprawia, że komputer nie jest zabezpieczony. Proszę zaktualizować przeglądarkę lub zainstaluj nowszą przeglądarkę.

Polityka prywatności

W celu dostosowania naszego blogu do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO – informujemy co następuje:
 1. Blog przygotowany jest na platformie WordPress stosującej swoją Politykę prywatności.
 2. Blog jest prywatną własnością Erynii i W. zamieszkałych w Chrzanowie (patrz: Kodeks Cywilny Art.25.)
 3. Administratorami treści blogu są Erynia i W. zamieszkali w Chrzanowie (patrz: Kodeks Cywilny Art.25.)
 4. Z administratorami można skontaktować poprzez stronę:
  Napisz do nas”.
  Tak przesłaną informację traktować będziemy zgodnie z RODO Art.2 p.2.a) jako korespondencję prywatną i wszelkie działania związane z odpowiedzią na tak przesłany list będzie czynnością „o czysto osobistym lub domowym charakterze”
 5. Na blogu nie są gromadzone ani obrabiane żadne dane osobowe. Jedyne informacje o charakterze danych osobowych wprowadzane są dobrowolnie przez korespondenta przy komentowaniu treści blogu. Informacje zawarte we wpisie nie są i nie będą weryfikowane pod względem prawdziwości, a dla nas ważne jest jedynie określenie jak mamy nazywać naszego korespondenta w prywatnej korespondencji za którą uważamy komentowanie treści na blogu. Adres e-mail służyć będzie jedynie do prowadzenia ewentualnej korespondencji prywatnej – co zgodnie z RODO Art.2 p.2.a) jest czynnością „o czysto osobistym lub domowym charakterze” lub do wprowadzenia korespondenta na listę blokad, celem uniemożliwienia generowania spamu i/lub publikowania treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami. Każdorazowo o tym fakcie użytkownik będzie informowany.
 6. Żadne adresy e-mail udostępnione przez korespondentów lub pozyskane ze stron internetowych, na których są ogólnodostępne (na przykład dane kwater, hoteli czy restauracji) nie będą nigdy i nikomu przekazywane ani udostępniane. Korespondent w każdym momencie może zażądać usunięcia treści lub/oraz danych udostępnionych nam przy pisaniu komentarza poprzez przesłanie żądania usunięcia poprzez stronę „Napisz do nas”. Zastrzegamy sobie czas reakcji na takie żądanie do 33dni. Zazwyczaj na korespondencję reagujemy w ciągu 24 godzin, ale w trakcie wyjazdów, ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa, nie obsługujemy blogu.
 7. Treść blogu chroniona jest antywirusowo, a przed dostępem osób niepowołanych silnym hasłem oraz dodatkową procedurą utrudniającą dostęp do edycji treści i ustawień blogu.
 8. Podmiotem przetwarzającym bazy danych blogu jest hostingodawca, firma:
  PERSKIMEDIA Szymon Perski
  ul.Szkolna 28; 64-700 Śmieszkowo
  NIP: 763-208-54-54; REGON: 300951826
  Polityka prywatności
  Powierzenie przetwarzania danych dokonane zostało na podstawie umowy.
 9. Każdy użytkownik, w przypadku stwierdzenia niezgodności z RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.